Dallar dassa - rolling stone


Rockipedia er et brukerdrevet oppslagsverk over norsk populærmusikk. Tjenesten er utviklet av Rockheim - det nasjonale museet for populærmusikk , en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS .


Dallar Dassa - Rolling StoneDallar Dassa - Rolling Stone

dp.chineseculture.infoSEARCH